4 llojet e prindërimit dhe efektet e tyre tek fëmijët. Cili është stili juaj?

Stili juaj i prindërimit mund të ndikojë në gjithçka, nga pesha e  fëmijë s tuaj e deri tek perceptimi pë r veten e tij / saj.  Ë shtë e rëndësishme të siguroheni se stili juaj i prindërimit po mbësht rritjen dhe zhvillimin e shëndetshëm të  fë mijë s  sepse mënyra se si bashkëveproni me fëmijën […]