Punësim

Kemi kandidatura të kualifikuar per punësim të cilët janë në kërkim të një pune, të vendosur në të gjithë Shqipërinë dhe në diasporë.

Punësim me ne

Pastrim i përgjithshëm komercial
Rekrutim nga A në Z
Punësim
Publikim njoftimi
Cleaning staff Staf pastrimi
Punëkërkues
Pastrim Hotelesh dhe Restorantesh Hotels and restaurants
Punësime sezonale
sherbime plotesuese
Punësime jashtë vendit
Orari i shërbimeve
E Hëne - E Shtunë

08:00 - 18:00

Punësohu me ne

Punësohu me ne
Vende vakante pune

Termat dhe kushtet

Roli jonë

Ndihma Plus është një agjenci rekrutimi që vepron si ndërmjetëse midis klientit dhe personit që punësohet.
Agjencia nuk është pjesë e kontratës së punës ndërmjet klientit dhe personit të punësuar.
Ne i trajtojmë në mënyrë të barabartë klientët dhe kandidatët; synimi ynë është të kemi një ndeshje; të dyja palët rezervojnë të drejtën për të pranuar/refuzuar marrëveshjen.
Duke qenë në treg prej shumë vitesh, ne ndikojmë pozitivisht që të dyja palët të vendosin kushte në marrëveshjen e tyre, të cilat do t'i mbrojnë ato në planin afatgjatë.

Postimet e punës

Postimet e punës qëndrojnë të publikuara për një periudhë të kufizuar.
Edhe pse agjencia po këshillon klientin, klienti ka fjalën e fundit për përmbajtjen e postimit të punës.

Kandidatët

Postimet e profilit qëndrojnë të publikuara për një periudhë të kufizuar
Agjencia nuk ka asnjë garanci për disponueshmërinë e profileve që postohen, klienti duhet të kontrollojë vetë.

Kontrolli i profilit

Kontrollet e profilit të kryera nga agjencia konsistojnë në: marrjen e një kopjeje të kartës së identitetit, disa intervista personalisht me kandidatin dhe kontrollin e dyfishtë të referencave të punës së tyre.
Me një kërkesë të veçantë nga klienti, ai mund të shtrihet në një kontroll të dosjeve kriminale, ku klienti paguan tarifa shtesë për shërbimin.

Trajnimi

Ne ofrojmë trajnime formale, në punë ose ad-hoc për shumicën e stafit ose anëtarëve të rrjetit tonë, megjithatë kjo nuk mund të garantohet 100% të rasteve, do të përmendet në mënyrë eksplicite kur të jetë rasti.