6 parimet e prindërimit të mirë

1. Ajo që bëni ju ka rëndësi. Ky është një nga parimet më të rëndësishme. Ajo që bëni ju bën një ndryshim. Fëmijët tuaj po ju shikojnë. Mos reagoni vetëm me nxitjen e momentit. Pyesni veten: “Çfarë dua të arrij dhe a ka gjasa që kjo të sjellë atë rezultat?” 2. Nuk mund të jesh […]