Fëmijët që bëjnë punë shtëpie, bëhen të rritur të suksesshëm!

Punët e shtëpisë janë përgjegjësi e të gjithë pjestarëve në një familje, përfshirë këtu edhe më të vegjlit. Të lash pjatat, sigurisht që nuk është një aktivitet shumë i pëlqyeshëm për vetë të rriturit. Kështuqe për fëmijët, shpenzimi minimalisht i 20 minutave ne ditë për të boshuar lavamanin me enët e drekës, është diçka jashtë […]