Të jesh teze, është një nga emocionet më të bukura në botë

Të gjitha tezet kanë një vend special në zemër për nipër / mbesat e tyre, që e ruajnë me besnikëri dhe fanatizëm. Është një kategori e veçantë lidhëse dhe disi e vështirë për tu përshkruar me fjalë. Kur fëmijët bëhen të vetëdijshëm për faktin që kanë një ose më shumë teze dhe atë çka ajo […]