4 llojet e prindërimit dhe efektet e tyre tek fëmijët. Cili është stili juaj?

4 llojet e prindërimit dhe efektet e tyre tek fëmijët. Cili është stili juaj?

Stili juaj i prindërimit mund të ndikojë në gjithçka, nga pesha e  fëmijë s tuaj e deri tek perceptimi pë r veten e tij / saj.  Ë shtë e rëndësishme të siguroheni se stili juaj i prindërimit po mbësht rritjen dhe zhvillimin e shëndetshëm të  fë mijë s  sepse mënyra se si bashkëveproni me fëmijën tuaj dhe mënyra se si e disiplinoni atë do të ndikojë tek ata për gjithë  pjesën tjetër të jetës së tyre.

Studiuesit kanë identifikuar katër lloje të stileve të prindërimit :

Autoritar

Tolerant

Lejues

Indiferent

Secili stil ka një qasje të ndryshme për rritjen e fëmijëve dhe mund të identifikohet nga një numër karakteristikash të ndryshme.

Prindërimi Autoritar

A tingëllon ndonjë nga këto thënie si ju?

 • Ju besoni se fëmijët duhet të shihen dhe të mos dëgjohen.
 • Kur bëhet fjalë për rregullat, ju besoni se është “rruga ime ose autostrada”.
 • Ju nuk i merrni parasysh ndjenjat e fëmijës tuaj.

Nëse ndonjë nga kë to që ndrime ë shtë  i vërtetë, ju mund të jeni një prind autoritar. Prindërit autoritarë besojnë se fëmijët duhet të ndjekin rregullat pa përjashtim.

Prindërit autoritarë janë të famshëm për të thënë: “Sepse e thashë kështu”, kur një fëmijë vë në dyshim arsyet pas një rregulli. Ata nuk janë të interesuar të negociojnë dhe fokusi i tyre është tek bindja.

Ata gjithashtu nuk lejojnë që fëmijët të përfshihen në sfida ose pengesa për zgjidhjen e problemeve. Në vend të kësaj, ata bëjnë rregullat dhe i zbatojnë duke i kushtuar më   pak kujdes për mendimin e një fëmije.

Prindërit autoritarë mund të përdorin dënime në vend të disiplinës. Pra, në vend që të mësojnë një fëmijë se si të bëjë zgjedhje më të mira, ata janë i bë jnë  fëmijët të pendohen për zgjedhjet e gabuara.

Fëmijët që rriten me prindër të rreptë dhe autoritarë priren të ndjekin rregullat në shumicën e kohës. Por, bindja e tyre ka një çmim.

Pasojat dhe efektet në  zhvillimin e fë mijë s nga ky model prindë rimi  : fëmijët e prindërve autoritarë janë në rrezik më të lartë për të zhvilluar probleme të vetëvlerësimit sepse mendimet e tyre nuk vlerësohen. Ata gjithashtu mund të bëhen armiqësorë ose agresivë. Në vend që të mendojnë se si t’i bëjnë gjërat më mirë në të ardhmen, ata shpesh përqendrohen në zemërimin që ndiejnë ndaj prindërve të tyre. Meqenëse prindërit autoritarë shpesh janë të rreptë, fëmijët e tyre mund të bëhen gënjeshtarë të mirë në përpjekje për të shmangur ndëshkimin.

Prindërimi Lejues

A tingëllon ndonjë nga këto thënie si ju?

 • Ju bëni shumë përpjekje për të krijuar dhe mbajtur një marrëdhënie pozitive me fëmijën tuaj.
 • Ju shpjegoni arsyet pas rregullave tuaja.
 • Ju zbatoni rregulla dhe jepni pasoja, por merrni parasysh ndjenjat e fëmijës tuaj.

Nëse këto deklarata tingëllojnë të njohura, ju mund të jeni një prind lejues. Prindërit lejues  kanë rregulla dhe shpjegojnë  pasojat, e një kohë sisht ata gjithashtu marrin parasysh mendimet e fëmijëve të tyre. Ata i kushtojnë  rë ndë si gjë ndjes emocionale të   fëmijëve të tyre, ndërsa gjithashtu bëjnë të qartë se të rriturit janë ata që  duhet t’i udhë heqin.

Prindërit autoritarë investojnë kohë dhe energji në parandalimin e problemeve të sjelljes para se të fillojnë. Ata gjithashtu përdorin strategji pozitive të disiplinës për të përforcuar sjelljen e mirë, si sistemet e lavdërimit dhe shpërblimit.

Pasojat dhe efeketet tek fë mijë t nga ky model prindë rimi : Studiuesit kanë zbuluar se fëmijët që kanë prindër lejues  ka shumë të ngjarë të bëhen të rritur të përgjegjshëm që ndihen rehat të shprehin mendimet e tyre. Fëmijët e rritur me disiplinë dhe një herë sh të  lejuar, priren të jenë të lumtur dhe të suksesshëm. Ata gjithashtu kanë më shumë gjasa të jenë të mirë në marrjen e vendimeve dhe vlerësimin e rreziqeve.

Prindërimi Tolerant

A tingëllon ndonjë nga këto thënie si ju?

 • Ju vendosni rregulla, por rrallë i zbatoni ato.
 • Ju nuk jepni pasoja shumë shpesh.
 • Ju mendoni se fëmija juaj do të mësojë më mirë me pak ndërhyrje nga ju.

Nëse këto deklarata tingëllojnë të njohura, ju mund të jeni një prind tolerant. Prindërit tolerant janë të butë. Ata shpesh ndërhyjnë vetëm kur ka një problem serioz.

Ata janë mjaft falës dhe miratojnë një qëndrim të tipit  “fëmijëve janë fëmijë”. Ata mund të ofrojnë  privilegje nëse një fëmijë sillet mirë . Prindërit tolerant zakonisht marrin më shumë një rol shoku sesa një rol prindëror. Ata shpesh i inkurajojnë fëmijët e tyre të flasin me ta për problemet e tyre, por ata zakonisht nuk bëjnë shumë përpjekje për ti ndihmuar fë mijë t të  kuptojnë  rë ndë sinë  e vendimeve.

Pasojat dhe efektet tek fë mijë t nga ky lloj prindë rimi : Fëmijët që rriten me prindër tolerant  ka më shumë të ngjarë të zhvillojnë  një  karrierë  akademike.  Por  mund të shfaqin më shumë probleme të sjelljes pasi nuk vlerësojnë autoritetin dhe rregullat. Kë ta fë mijë  shpesh kanë vetëvlerësim të ulët dhe mund të zhvillojnë  shumë trishtim. Ata gjithashtu janë në rrezik më të lartë për problemet e shë ndetit mendor ose mbipesha. Ata kanë edhe më shumë të ngjarë të kenë kavitete dentare sepse prindërit tolerant shpesh nuk zbatojnë zakone të mira, si të siguroheni që një fëmijë të lajë dhëmbët.

Prindërimi indiferent

A tingëllon e njohur ndonjë nga këto thënie?

 • Ju nuk e pyesni fëmijën tuaj për shkollën ose për detyrat e shtëpisë.
 • Ju rrallë e dini se ku është fëmija juaj ose me kë është.
 • Ju nuk kaloni shumë kohë me fëmijën tuaj.

Nëse këto thënie tingëllojnë të njohura, ju mund të jeni një prind indiferent. Prindërit e indifferent kanë tendencë të kenë pak njohuri për atë që bëjnë fëmijët e tyre. Ka pak rregulla. Fëmijët mund të mos marrin shumë udhëzim, edukim dhe vëmendje prindërore.

Prindërit indifferent mendojnë  se fëmijët të rriten vetë, pa shumë  vë mendje. Ata nuk i kushtojnë shumë kohë ose energji plotësimit të  nevojave themelore të fëmijëve. Prindërit indiferent mund të jenë neglizhentë edhe në  më nyrë  të  pavetë dijshme. Një prind me probleme të shëndetit mendor ose probleme të abuzimit të substancave, për shembull, mund të mos jetë në gjendje të kujdeset për nevojat fizike ose emocionale të një fëmijë s.

Në raste të tjera, prindërve të indiferent u mungojnë   njohuritë për zhvillimin e fëmijëve. Dhe nganjëherë, ata thjesht janë të mbingarkuar me probleme të tjera, si puna, pagesa e faturave dhe menaxhimi i pë rgjithshë m  i një familjeje.

Pasojat dhe efeketet e kë tij lloj prindë rimi tek fë mië t : Fëmijët që  rriten nga prindë r indifferent,  ka të ngjarë të luftojnë me çështje të vetëvlerësimit. Ata performojnë dobët në shkollë. Ata gjithashtu shfaqin probleme të shpeshta të sjelljes dhe janë  thuajse gjithmonë  të  pa lumtur.

 

Ndonjëherë prindërit nuk pë rfshihen  vetëm në një kategori, prandaj mos u dëshpëroni nëse gjeni tipare prindë rimi që  i pë rkasin modelit autoritar dhe lejues një kohë sisht.

Gjithsesi studimet shkencore bien dakort se moderli më  i mirë  i prindë rimit ë shtë  ai i prindit lejues. Por edhe nëse keni tendencë të identifikoheni më shumë me stilet e tjera të prindërimit, ka hapa që mund të ndërmerrni për t’u bërë një prind më  i mirë .

Me përkushtimin dhe dë shirë n për të qenë prindi më i mirë që mund të jeni, ju mund të mbani një marrëdhënie pozitive me fëmijën tuaj, ndërsa akoma vendosni autoritetin tuaj në një mënyrë të shëndetshme. Dhe me kalimin e kohës, fëmija juaj do të korrë përfitimet e stilit tuaj të  shë ndetshë m të  prindë rimit .

Follow us on facebook

Happy clients

Xhulieta Kertusha
Xhulieta Kertusha
2022-04-12T09:18:59+0000
Sherbim i shkelqyer dhe shume profesional. Faleminderit “Ndihma Plus”!
Viktor Azzurro
Viktor Azzurro
2022-02-14T16:21:13+0000
Usufruisco del servizio di pulizie fornito da questa Agenzia e devo dire che sono molto professionali, precisi ed... attenti alle esigenze dei clienti. Il lavoro viene svolto velocemente, è ben coordinato. La persona di riferimento è sempre in contatto con il cliente.As one of Ndihma+ clients I can say that their cleaning service is very professional, fast and well-coordinated. The staff are polite, always in contact with the client and ready to help. Definitely would recommend them to others.read more
Dori Guxo
Dori Guxo
2021-07-02T12:12:11+0000
Ndihma plus - sherbimi me i mire ❤️
Enida Veshi
Enida Veshi
2020-06-23T07:28:05+0000
The best company, bravo 👏👏👏
Alexander ZS
Alexander ZS
2020-05-21T07:59:22+0000
I had an exceptionally wonderful experience with this company, particularly the boss, Katie, whom I was in... communication with. She speaks English fluently, responds quickly, and most importantly is efficient and responsible with incredible customer service skills. The cleaning itself is top notch and Katie will make sure it is done to your standards. I highly recommend all Albanians and internationals to contact this company for your cleaning needs. I look forward to using their services again in the future.read more
Albana Ndermjetsuese Per Kujdestare
Albana Ndermjetsuese Per Kujdestare
2020-02-18T13:11:21+0000
I meriton te ***** yjet zgjidhje e mire e shpejte e sakte jua sygjeroj dhe ju familje te interesuar ne cdo fushe qe... Agjencia Operonread more
Erblina Shahini
Erblina Shahini
2019-06-22T10:59:09+0000
Jam shume e kenaqur nga sherbimi profesional qe kam marre nga Ndihma. Sherbim i perkushtuar, me korrektesi dhe me staf... serioz. Shume faleminderit Valbona dhe Keti.read more
Mirela Spahiu
Mirela Spahiu
2019-01-31T12:39:31+0000
Ju falenderoj pa mase.Shpejtesi dhe impenjim ne maksimum perkundrejt kerkesave.Fale jush familja ime gjeti nje ndihme... ne kohe rekord.Ju uroj pune te mbare vajzaread more
Julia Done
Julia Done
2018-12-03T09:39:19+0000
Shume e kenaqur me stafin tuaj, kam gjetur seriozitet , pergjegjshmeri dhe jeni nje zgjidhje shume e mire per cdo... person qe kerkon ndihme�read more
Kozi Aliaj
Kozi Aliaj
2018-07-24T12:42:41+0000
Te shkelqyer, te pergjegjshem dhe shume profesional.
Olta Oli OS
Olta Oli OS
2018-06-13T11:20:32+0000
Sherbim shum i mir gjithashtu dhe nje staf shum i perkushtuar..
Valbona Gjonaj
Valbona Gjonaj
2018-06-13T11:13:14+0000
Sherbim i shkelqyer, staf i perkushtuar! Eshte agjensia e duhur per sherbime pastrimi dhe kujdesi ndaj femijeve dhe... moshes se trete...:)read more
Meri Gurabardhi
Meri Gurabardhi
2018-06-11T12:59:57+0000
Sherbim i shkelqyer me nje staf te pergjegjshem dhe profesional. Jam asistuar disa here nga kjo agjensi dhe gjithmone... sherbimi ka qene maksimal. Komplimenta te vecante per Ketin. Flm Ndihma Plus!read more
Franklin Luarasi
Franklin Luarasi
2018-06-02T12:46:47+0000
Drita Malo
Drita Malo
2018-02-04T21:52:43+0000
Enida Ismaili
Enida Ismaili
2018-02-03T09:14:31+0000
Meri Bala
Meri Bala
2018-02-03T08:59:17+0000
Nilda Nika
Nilda Nika
2017-10-26T06:12:56+0000
Sherbim i mire, staf korrekt dhe cmim i arsyeshem.
Klaudia Biba
Klaudia Biba
2017-10-25T10:13:31+0000
Shume e kenaqur per pastrimin e zyres nga stafi juaj
Oltion Mihali
Oltion Mihali
2017-10-25T10:12:05+0000
Stevi Stevja
Stevi Stevja
2017-10-25T09:55:13+0000
Sherbim shume i mire dhe staf korrekt. Nje agjenci qe e rekomandoj te te gjitha miket e mia dhe jo vetem
Dritan Ziu
Dritan Ziu
2017-08-28T14:28:54+0000
Nicko Nicko
Nicko Nicko
2017-08-22T15:14:29+0000
Mark Gjoka
Mark Gjoka
2017-08-22T15:14:00+0000
Raziola Amzaj
Raziola Amzaj
2017-06-17T10:08:58+0000
Besa Serjani Islamaj
Besa Serjani Islamaj
2017-06-12T21:44:51+0000
Gena Brecani
Gena Brecani
2017-06-12T19:36:54+0000
Sherbim i shkelqyer per te gjithe ata qe kane nevoje te marrin benefite te mrekullueshme. Korrektese,siguri dhe mbi te... gjitha cilesi.. Jam shume e kenaqur nga puna juaj,faleminderit Ndihma Plus! Jua sugjeroj te gjitheve..read more
Ariola Papajorgji
Ariola Papajorgji
2017-05-26T16:01:27+0000
Migena Xhafaj Nikolli
Migena Xhafaj Nikolli
2017-04-20T12:00:35+0000
Sherbim i shkelqyer dhe staf shume i mire.Une jam shume e sigurt qe shtepine time ia kam lene ne dore NDIHMES... PLUS.Gjithcka eshte korrekte dhe e paster.read more
Trej Trey
Trej Trey
2017-04-20T11:39:21+0000
Johan Marina
Johan Marina
2017-04-20T11:38:35+0000
Ariola Muco
Ariola Muco
2017-01-31T16:48:37+0000
Anxhi Muco
Anxhi Muco
2017-01-31T13:57:34+0000
Ju falenderoj per korrektesine dhe perkujdesjen, mbetem klientja juaj e kenaqur ��
Lamepetro Anisa
Lamepetro Anisa
2017-01-25T15:42:41+0000
Lori Haxhiu
Lori Haxhiu
2016-11-22T17:45:25+0000
Saimir Koci
Saimir Koci
2016-09-13T10:30:21+0000
Erjona Bushati
Erjona Bushati
2016-09-13T09:49:35+0000
Stela Ndoka
Stela Ndoka
2016-07-07T13:19:37+0000
Kledis Qevani
Kledis Qevani
2016-07-06T19:46:20+0000
Bowling Vlore
Bowling Vlore
2016-06-30T20:35:47+0000
Devi Vlore
Devi Vlore
2016-06-30T20:27:55+0000
Nina Kerxhalli
Nina Kerxhalli
2016-06-30T20:25:58+0000
Austela Fejzaj
Austela Fejzaj
2016-06-29T20:52:16+0000
Dishnica Eda
Dishnica Eda
2016-06-29T12:08:32+0000
Erida Lice
Erida Lice
2016-02-24T10:13:11+0000
Lorena Telhaj
Lorena Telhaj
2016-02-20T07:31:09+0000
Tedi Murati
Tedi Murati
2016-01-31T18:58:00+0000
Renols Amelia Toci
Renols Amelia Toci
2016-01-26T21:55:43+0000
Keti Lame
Keti Lame
2015-11-11T19:33:20+0000
Joni Vlore
Joni Vlore
2015-11-11T02:04:35+0000
Next Reviews
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this